De gemeente is begonnen met de voorbereidingen van duurzame energieprojecten. Voor ons hét moment om een wervingscampagne te starten.

Veenwind volgt de voorbereidingen actief en vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd en voldoende worden gehoord. Bovendien willen we inwoners van De Ronde Venen in de gelegenheid stellen straks om geld in te leggen en zeggenschap te verkrijgen in die projecten. Dat is wat we lokaal eigendom noemen. Veenwind zet voor ieder project in op minimaal 50% lokaal eigendom.

Daarvoor heeft Veenwind een sterke positie nodig, naast de grondeigenaren en projectontwikkelaars waarmee samenwerking zullen aangaan. Om een sterke positie verkrijgen hebben we vooral leden nodig. En daarom roepen we onze huidige leden op om mee te werven. Doe je mee?