Waar velen al op hoopten (en anderen voor vreesden) is afgelopen week gebeurd. De provincie heeft zich gemengd in de gestagneerde discussie over windmolens. Op 7 juli maakte de provincie bekend dat alle gemeenten in Utrecht meer moeten doen om hun  energiedoelen te halen. En vooral; er moet meer windenergie in de plannen komen. https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-meer-wind-nodig-voor-behalen-klimaatdoelen

Voor Veenwind is dat geen verrassing. Wij betogen al een hele tijd dat er meer duurzame stroom moet worden geproduceerd, en dat zonneparken niet de beste oplossing zijn. Een zonnepark produceert maar 10 procent van de tijd: alleen overdag, vooral in de zomer. Een windmolen produceert

37 procent van de tijd: dag en nacht, alle maanden maar ‘s zomers wat minder. Een stroomnet met alleen zonnepanelen is hartje zomer midden op de dag zwaar overbelast. Een stroomnet op windstroom heeft veel minder heftige piekproductie, en geeft veel meer uren bruikbare stroom.

De Utrechtse gemeenten zouden samen in 2030 2,4 TWH elektriciteit moeten opwekken. Zoals het er nu voorstaat, halen we maar net iets meer dan de helft. De gemeenten krijgen tot 1 december de tijd om met nieuwe plannen te komen, anders gaat de provincie plekken aanwijzen.

De provincie heeft gebieden aangewezen waar de gemeenten nog eens opnieuw naar moeten kijken, omdat ze mogelijk geschikt zijn voor windmolens. In DRV zijn drie gebieden aangewezen: Gein Noord, de polder bij Baambrugge, en de polder ten zuiden van Wilnis. Misschien zijn andere plekken ook denkbaar, misschien wel denkbaarder, maar punt is: de provincie wil meer molens. De gemeente DRV zal haar beleid dus snel moeten bijstellen.