Enquete

Veenwind pleit voor snelle aanwijzing locatie

De provincie Utrecht is op 12 oktober begonnen met een online enquête met de vraag: waar moeten in de provincie windmolens komen? Of beter: wat is er belangrijk voor het bepalen van de plaatsen voor windmolens? Gezondheid? Landschap? Biodiversiteit?  De enquête staat vanaf nu open via https://utrechtwind.raadpleging.net/

Na deze enquête komt de provincie ook nog eens met een burgerforum over de zelfde kwestie. Daartoe worden 30 duizend mensen per brief uitgenodigd deel te nemen. Uit de vrijwilligers worden vervolgens 100 mensen gekozen die samen een afspiegeling zijn van de bevolking. En zij gaan met elkaar in gesprek over de vraag hoe je de locaties het best kunt aanwijzen.

Het is de zoveelste stap van de provincie om voor elkaar te krijgen wat de gemeenten tot nu toe nalaten: windmolens bouwen. De gemeenten in de provincie hadden zich twee jaar geleden al verplicht om voor 2,4 terawattuur duurzame stroom te produceren in 2030, ongeveer 90% van het elektriciteitsverbruik in de provincie. Gemeenten zegden in de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) toe zowel zonne- als windstroom te zullen realiseren. 

Die zonnestroom, dat lukt matig, maar van die windstroom komt niets terecht. Omdat gemeenten hun toezeggingen op dit vlak niet nakomen, wil de provincie ingrijpen. Voor De Ronde Venen kan dat spannend worden, want er is geen gemeente zo faliekant tegen windmolens als DRV (zoals er ook geen gemeente is in Utrecht die zo weinig duurzame stroom opwekt als DRV). 

Op woensdag 11 oktober vergaderde de commissie Milieu en Mobiliteit van Provinciale Staten over dit plan. Veenwind was een van de acht insprekers. De provincie had eerder al een soort groslijst van locaties gepubliceerd (in de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau), waarvan ettelijke binnen DRV. Wij pleitten er bij de commissie voor dat de provincie snel een locatie kiest. “Dan staan wij klaar om deze locatie te ontwikkelen. Wij vragen u om de voorkeur te geven aan goede locaties, en aan locaties waar coöperaties willen deelnemen. Want dan doen de bewoners mee.” Maar het is de provincie die de blokkade van de gemeente moet doorbreken. Ook andere coöperaties (Energiecoöperatie Woerden, Windvogel) pleitten voor tempo maken.