Je kunt nu zelf iets aan klimaatverandering doen. In de Ronde Venen.

Je kunt nu zelf iets aan klimaatverandering doen. In de Ronde Venen.

Een enthousiaste groep bewoners heeft de coöperatie Veenwind opgericht

Er wordt al genoeg gepraat over klimaatverandering, Veenwind gaat iets doen! Om de temperatuurstijging op aarde tegen te gaan, moeten we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Veenwind wil de energietransitie versnellen en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze dorpen voor nu en voor toekomstige generaties.

Veenwind wil samen met inwoners, grondeigenaren en lokale ondernemers duurzame energie opwekken met windmolens en zonnevelden. Zodat we hier in de Ronde Venen onze eigen, schone energie opwekken. Zodat de opbrengsten ook hier – bij ons – terechtkomen.

Doe je mee?

Word lid, dan:

  • Doe je mee aan de opwekking van lokale groene energie.
  • Onderschrijf je onze doelstelling om haast te maken met het opwekken van duurzame energie.
  • Zorg je ervoor dat we als inwoners een stem hebben bij de ontwikkeling van duurzame energie.
  • Telt jouw stem in de besluiten van de coöperatie.
  • Ontvang je onze nieuwsbrief en ben je als eerste op de hoogte van onze projecten.
WORD LID
windmolen windturbine de ronde venen Amstedams Rijnkanaal

Windmolens en zonnevelden in de buurt

De behoefte aan schone energie is en blijft groot. Ook in de toekomst willen we lekker wonen, werken, reizen, leren en recreëren. Daar is veel energie voor nodig en dat red je alleen met windmolens en zonnevelden, ook in De Ronde Venen. Via een burgercoöperatie, hebben wij als inwoners van De Ronde Venen een stem in de ontwikkeling van deze projecten en kunnen we meeprofiteren van de opbrengsten.

Een nieuw energielandschap in de Ronde Venen

Als bewonerscoöperatie weten we hoe mooi de Ronde Venen is. Het weidelandschap, maar ook de molens en de Vinkeveense Plassen – als restanten van een ´oud´ energielandschap. Veenwind wil samen met anderen werken aan een nieuw energielandschap en kijken hoe die windmolens en zonnevelden het best passen in onze omgeving.

zonneweides de ronde venen

Met bewoners, boeren en lokale ondernemers

Iedereen weet hoe belangrijk het is om schone energie op te wekken. Maar dan wel héél zorgvuldig. Veenwind vindt daarom dat dit in goed overleg moet plaatsvinden, ook de keuze voor de locatie. Daarbij moet natuurlijk rekening gehouden worden met zaken als de afstand tot woningen, vliegverkeer van Schiphol en natuurwaarden van het gebied. Bewoners, boeren en andere ondernemers, maar ook, gemeente, provincie en het waterschap – we gaan met iedereen in gesprek. Dat kost in het begin veel tijd, maar op die manier ontstaat er wel een gezamenlijk en gedragen plan.

We gaan voor lokaal

De coöperatie ‘draait’ op de inzet – en inleg – van de leden. Als je lid wordt steun je ons werk en zorg je dat we als inwoners van de Ronde Venen een stem hebben in de wind- en zonprojecten. Als er straks concrete wind- en zonprojecten zijn, zet de coöperatie voor elk project een professioneel geleide B.V. op. Dan kunnen leden investeren en komt een belangrijk deel van de opbrengsten terecht bij de coöperatie en haar leden. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar een op te richten gebiedsfonds waarmee lokale initiatieven worden gesteund. Welke initiatieven? Daar besluit je over mee als je lid bent!

veenwind-groepsfoto

We gaan voor lokaal

De coöperatie ‘draait’ op de inzet – en inleg – van de leden. Als je lid wordt steun je ons werk en zorg je dat we als inwoners van de Ronde Venen een stem hebben in de wind- en zonprojecten. Als er straks concrete wind- en zonprojecten zijn, zet de coöperatie voor elk project een professioneel geleide B.V. op. Dan kunnen leden investeren en komt een belangrijk deel van de opbrengsten terecht bij de coöperatie en haar leden. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar een op te richten gebiedsfonds waarmee lokale initiatieven worden gesteund. Welke initiatieven? Daar besluit je over mee als je lid bent!

Dit is nog maar het begin

We hebben nu nog geen uitgewerkte projectplannen. Die maken we samen met projectpartners, grondeigenaren, omwonenden en de gemeente. Daarnaast zoeken we de samenwerking met andere initiatieven. Want alleen gezamenlijk zijn we in staat om de energietransitie te versnellen. Doe mee en word nu lid!

Word lid, dan:

  • Doe je mee aan de opwekking van lokale groene energie.
  • Onderschrijf je onze doelstelling om haast te maken met het opwekken van duurzame energie.
  • Zorg je ervoor dat we als inwoners een stem hebben bij de ontwikkeling van duurzame energie.
  • Telt jouw stem in de besluiten van de coöperatie.
  • Ontvang je onze nieuwsbrief en ben je als eerste op de hoogte van onze projecten.
WORD LID
Veenwind-Lorena-Wiebescredit-Chantal-Bekker-04-web

“Het klimaat is duidelijk aan het veranderen. Ik vind dat we zo snel mogelijk moeten overstappen op duurzame energie uit zon en wind. Omdat ik zelf uit de gemeente De Ronde Venen kom steun ik Energiecoöperatie Veenwind van harte!”

Lorena Wiebes, Nederlands wielerkampioen op de weg