Hier lees je de tekst die Veenwind uitsprak tijdens de commissie Milieu en Mobiliteit van Provinciale Staten, op 12 oktober 2023.Utrecht

Geachte commissie, 

Veenwind is een energiecoöperatie die vijf jaar geleden is opgericht met het doel om installaties op te zetten voor de productie van duurzame energie in de gemeente De Ronde Venen. We hebben inmiddels ongeveer 120 leden. 

We willen de productie van duurzame energie zo veel mogelijk in coöperatieve handen brengen, zodat de bewoners niet alleen (enige) last van de installaties hebben, maar er ook van kunnen profiteren. We hebben ons vooral gericht op het realiseren van windmolens en van zonnevelden. 

Zonnevelden hebben meer wind in de zeilen, maar windmolens hebben een zonniger perspectief. Molens vergen minder ruimte dan zonnevelden, ze produceren meer uren en belasten daardoor het stroomnet minder, en bovendien zijn ze veel rendabeler. En dat is ook voor een coöperatie cruciaal.

Het resultaat van al onze inspanning tot nu toe is beperkt. We werken aan mogelijke projecten voor zonnevelden. De mogelijkheid om dat te doen ontstond pas eerder dit jaar toen de gemeenteraad een beleid voor zonnevelden vaststelde. Of we er ooit een zullen kunnen realiseren, moeten we nog afwachten. De business case voor zonnevelden is nu erg mager. 

Aan windmolens werken we echter niet, omdat de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft besloten die in de gemeente niet toe te staan. Wij vinden dat niet terecht. Wij denken dat er goede mogelijkheden zijn voor windenergie, en willen daar zorgvuldig onderzoek naar kunnen doen. Daarom demonstreerden we een jaar geleden bij de gemeenteraad ook voor windenergie. Ook wij zien windmolens niet als een verfraaiing van het landschap, maar als een noodzakelijkheid om de steeds verder gaande klimaatverandering af te remmen, liefst te stoppen. Die klimaatverandering heeft, ook voor onze gemeente en haar inwoners, veel grotere nadelen dan de bouw van enkele windmolens.

Daarom zijn we heel blij met het voornemen van Provinciale Staten om onderzoeksgebieden aan te wijzen, locaties waar mogelijkerwijs windmolens kunnen verrijzen. Uiteraard na zorgvuldig onderzoek, na inspraak en na de noodzakelijke bestuurlijke procedures. 

We laten de keuze voor locaties geheel aan de overheden, in dit geval aan de provincie. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van begin dit jaar worden vijf locaties in onze gemeente gesuggereerd. Een daarvan, in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau aangeduid als nummer 14, lijkt ons mogelijkheden te bieden. Dit gebied is minder dicht bevolkt dan de rest van de gemeente, en heeft geen last van extra beperkingen voor windmolens vanwege luchtvaart. 

Als de provincie locatie 14 aanwijst, dan staan wij klaar om deze te ontwikkelen. Wij vragen u om de voorkeur te geven aan goede locaties, en aan locaties waar coöperaties willen deelnemen. Want dan doen de bewoners mee.