Het bestuur van Veenwind blijft van mening dat de Gemeenteraad een verkeerd besluit heeft genomen: de keuze voor uitsluitend zonne-energie is maatschappelijk gezien zeer ongunstig. Door het kleinere aantal ‘vollasturen’ (900 uur per jaar t.o.v. ruim 3.000 voor wind) moet er een heel dikke, dure elektriciteitskabel worden aangelegd die het grootste deel van het jaar nauwelijks gebruikt wordt. Veel beter zou het zijn zon en wind te combineren op één netaansluiting; de productieprofielen van zon en wind vullen elkaar dan mooi aan. 
Bovendien betekent de keuze voor zonne-energie dat je heel veel grond nodig hebt (238 ha.); dan blijft er minder ruimte over voor landbouw, natuur en woningbouw. Ook produceer je met name in de zomer energie, terwijl de energievraag in de winter hoger is. Dit heeft als gevolg dat je dure opslagtechnieken nodig hebt of dat je de gasgestookte elektriciteitscentrales in stand moet houden om ’s winters bij te springen. 

Dit alles is maatschappelijk gezien onwenselijk: het is inefficiënt en onnodig duur voor de burger. Bovendien blijkt uit de recente IPCC-publicatie dat de urgentie alleen maar groter wordt. De politiek in Brussel heeft dat inmiddels begrepen, die in Den Haag en De Ronde Venen helaas nog niet. 
Vroeger of later zal windenergie terugkomen op de agenda, ook in onze gemeente. Tot die tijd wil Veenwind helpen zonnevelden aan te leggen. Iets is beter dan niets.