Gea Verhaar van Veenwind: ‘Gemeentebeleid gaat de burger geld kosten’

Rond vijftig mensen dromden samen bij de raadsingang van het gemeentehuis, woensdagavond, voor een bijzondere demonstratie. Gewapend met windmolentjes en met borden met teksten als ‘Wind wint’ en en ‘Zonder wind gaat het niet’ maakten ze duidelijk wat ze wilden: windmolens.

Aanleiding voor de demonstratie was een vergadering van de politieke commissie van de gemeenteraad. Op de agenda stond het dreigende conflict tussen de gemeente, die mordicus tegen windmolens is, en de provincie Utrecht. Die heeft aangekondigd dat er in de provincie meer windmolens moeten komen dan er nu in de planning staan. Provincie, gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar hun handtekening gezet onder een Regionale Energie Strategie (RES), waarin afspraken zijn gemaakt over de hoeveelheid windmolens, zonneparken en grote zonnedaken in 2030. Maar volgens de provincie houden de gemeenten zich niet aan hun afspraken, met name wat betreft het aantal windmolens: er komen 60 molens tekort.

In juli  dit jaar besloot de provincie tot ingrijpen: gemeenten kunnen nog tot begin december zelf locaties aanwijzen voor windmolens, zo niet, dan zal de provincie dat doen. De Ronde Venen was de eerste gemeente die reageerde, nog diezelfde dag, met een onwrikbaar ‘nee, bij ons geen windmolens’.

Namens Veenwind sprak Gea Verhaar woensdagavond de raadscommissie toe, plus de vijftig demonstranten op de publieke tribune. Zij zei het plan van de provincie voluit te steunen. ‘Héél Nederland zal zijn steentje moeten

bijdragen aan de energietransitie, ook gemeente De Ronde Venen.’ Ze wees erop dat De Ronde Venen minder duurzame energie produceert dan welke Utrechtse gemeente dan ook, en dat de gemeente bovendien nauwelijks ambities toont om dat te veranderen. ‘Wij zijn, kortom, het slechtste jongetje van de klas.’

Dat beleid gaat de burger geld kosten, betoogde zij. Omdat de gemeente louter leunt op (een beetje) zonne-energie, moet netbeheerder Stedin heel zware kabels leggen en schakelkasten bouwen, die maar enkele uren per jaar (midden op de dag in de zomer) volop gebruikt worden. De extra kosten voor dat extra zware netwerk komen via de energierekening bij de burger, zo heeft netbeheerder Stedin al gezegd.

Wethouder Cees van Uden bleef echter (zoals verwacht) bij het standpunt dat in het collegeakkoord is vastgelegd: geen windmolens. In de provincie lijken windmolens op een meerderheid te kunnen rekenen, zei hij, ‘maar wij zullen het zo ingewikkeld mogelijk maken’.

Hij denkt echter dat het nog lang duurt voordat hij die obstructie-taktiek van stal moet halen. Hij verwacht dat de provincie pas in 2024 zal overgaan tot het aanwijzen van locaties voor windmolens.

Van Uden gaf nog een inkijkje in de gevolgen van zijn beleid voor het aanzien van de gemeente. Omdat hij alleen zonneparken wil en geen windmolens, moeten er heel veel zonnepanelen komen: 80 tot 100 hectare. Dat is bijna een vierkante kilometer, die bovendien het grootste deel van de tijd (nacht, winter) niets produceert. Maar waar dus wel hele zware, dure kabels naartoe moeten.

Foto’s: Ellen Meijer