Provincie eist windmolens … maar Ronde Venen Belang zet hakken in het zand.

De provincie Utrecht wil meer windmolens. Volgens de provincie hebben de gemeenten te weinig plannen voor windenergie. Daardoor dreigt het stroomnet onnodig overbelast te worden. Als gemeenten niet voor 1 december met extra windmolenplannen komen, gaat de provincie zelf locaties aanwijzen.

Provinciale Staten stemde op 21 september met ruime meerderheid voor dit plan van Gedeputeerde Staten. Alle linkse partijen plus het CDA, D66 en de ChristenUnie stemden voor. De stap van de provincie is bijzonder; tot nu toe deed alleen Overijssel iets soortgelijks.

Dat betekent dat er misschien toch nog een mogelijkheid komt om in de gemeente De Ronde Venen (DRV) windmolens te bouwen. Vooralsnog zet de gemeente de hakken in het zand: DRV was de eerste gemeente die reageerde op het provinciale voornemen, met een hartgrondig ‘nee’.

Zeker anti-windmolenpartij Ronde Venen Belang geeft zich niet gewonnen. Anco Goldhoorn, tot voor kort fractievoorzitter van DRV en nog altijd de drijvende kracht achter deze partij, ging in De Groene Venen tekeer tegen de provincie. Hij verklaarde het besluit van de provincie tot ‘ondemocratisch’. Immers, de gemeenteraad had besloten geen windmolens toe te staan, en dat was een democratisch besluit. Als de provincie anders besluit, dan is dat dus ondemocratisch. Bovendien is het onnodig, vindt Goldhoorn, want de gestelde doelen voor de energietransitie worden gewoon gehaald.

Een verbijsterend betoog. Hoezo is de provincie ondemocratisch? Als de gemeenteraad besluit dat in DRV links rijden de regel wordt, en de provincie verwerpt dat besluit, is dat dan ondemocratisch?

In het Klimaatakkoord zijn doelen afgesproken voor de energietransitie, en die doelen zijn in regionale plannen (RESsen) uitgewerkt. In drie RESsen hebben de Utrechtse gemeenten beloofd 2,4 terawattuur stroom te gaan opwekken met (grootschalige) zon en wind. Maar daar komt weinig van terecht. Met de plannen die er nu liggen, komen de Utrechtse gemeenten uit op net iets meer dan de helft van wat was afgesproken.

Bovendien zijn het zeer eenzijdige plannen: zonneparken komen er wel, windparken vrijwel niet. Voor het overbelaste stroomnet is dat een groot probleem. Zonnestroom piekt vooral midden op zomerdagen, juist de tijd dat er de minste behoefte aan is.

Om aan die onevenwichtigheid een einde te maken, wil de provincie dat er voor tenminste 1 TWh aan windplannen bij komt, wat neerkomt op zestig molens in de provincie.

Of de provincie ook in DRV een locatie zal aanwijzen, is nog niet te zeggen. Als dat gebeurt, zal de gemeente zich daar vrijwel zeker tegen verzetten. De provincie gaat er vanuit dat een aanwijzing voor een windpark hoe dan ook tot aan de Raad van State zal worden bestreden.

Als de DRV voor deze lijn kiest, betekent dat dat ze weinig invloed kan uitoefenen op de details van de plannen in eigen gemeente.

——–

Demonstratie bij het gemeentehuis

Op woensdag 16 november vergadert de politieke commissie van de gemeenteraad over het besluit van de provincie om meer ruimte voor windmolens te eisen (zie hierboven).

Veenwind heeft een beroep gedaan op zijn spreekrecht, en zal aan het begin van die vergadering de commissie toespreken. We zullen vertellen dat wij het een goed plan vinden van de provincie, en dat we heel graag grondig willen onderzoeken of en waar een windpark binnen onze gemeente kan verrijzen.

We willen niet alleen onze argumenten naar voren brengen, maar we willen ook laten zien dat we veel steun hebben. Dus:

KOMT ALLEN! 
Laten we de gemeenteraad tonen dat we wel degelijk iets willen doen aan de energietransitie. Dat we het klimaat niet overlaten aan de luimen van anderen. Dat we vinden dat ook de gemeenteraad de handen uit de mouwen moet steken.

Wanneer? 16 november
Hoe laat? 19-20 uur
Waar? Voor het gemeentehuis in Mijdrecht

(En laat even weten of je komt, dat kan handig zijn. Bijvoorbeeld via gerard.reijn@veenwind.nl )

——–

Vacature bij de werkgroep Communicatie van Veenwind

De werkgroep Communicatie van Veenwind, die ondermeer deze nieuwsbrief verzorgt, heeft onlangs afscheid genomen van Pieter Scheltema. Pieter was vanaf het begin een van de drijvende krachten in de werkgroep, dus wij missen hem nu al.

Maar er zijn ook kansen: er is alle ruimte voor nieuwkomers met hun eigen inbreng en hun eigen vaardigheden. Meld je aan, doe mee! 

——–

Energiecafé vrijdag 4 november

De Energieke Rondeveners organiseren een Energiecafé dat helemaal gaat over buurtinitiatieven. Buurtinitiatieven zijn belangrijk om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen om het energieverbruik te verlagen en de buurt klaar te maken voor de toekomst.

Dirk Fransen zal vertellen over zijn ervaringen met het opzetten van een buurtinitiatief in Achter de Kerken, waar buurtbewoners gezamenlijk van het gas af willen. De Energieke Rondeveners laten zien hoe ze bewoners helpen met het verlagen van hun energierekening. Tuurlijk met gelegenheid tot veel vragen. Daarna, zoals het een café betaamt: drankjes, gelijkgestemden ontmoeten.

Wanneer? Vrijdag 4 november
Hoe laat? 19.30 uur
Waar? In De Sprong (boven het zwembad in Abcoude) 
Presentatie: klimaatburgemeester Chantal Bekker, en Jochem Kroezen