Op de foto zien we (v.l.n.r.) Remy den Hartog, Tim Millenaar, Kyra Mulan, Else Rossing en Matthijs van Bemmel. Een belangrijke afvaardiging van het snel groeiende Duurzaam Jong DRV; een club lokale jongeren die besloten heeft zich actief te mengen in de discussie rondom de verwezenlijking van de klimaatdoelen van De Ronde Venen. Een discussie die tot nu toe vooral door oudere generaties gevoerd werd.
Remy, Matthijs en Else hebben we de afgelopen tijd al op indrukwekkende wijze horen spreken op de verschillende inspraakavonden van de gemeente. In alle objectiviteit durven we wel te stellen dat ze alledrie, op iedereen die erbij was en hoe die ook in de wedstrijd zaten, echt indruk gemaakt hebben. We verwachten veel van deze club en zijn blij dat ze actief om aandacht vragen. En dit ook steeds meer krijgen.

Al eerder verscheen er een oproep voor deze tafeldiscussie in De Groene Venen. Onderstaande uitnodiging (in de mail) ging er afgelopen week uit naar o.a. info@veenwind.nl, info@energie-rondeveners.nl, info@spaarhetgein.nl, contact@reddeplassen.nl, info@stopwindturbinesgeingebied.nl, info@zonopderondevenen.nl

Het evenement (in het echt, niet online!) zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni 2021 om 19.30. Veenwind is van de partij, uiteraard. We kijken een naar uit!

Beste allemaal,

Zoals u misschien al kunt zien, is deze mail geadresseerd aan verscheidene belangengroepen die zich bezighouden met de energietransitie in de gemeente de Ronde Venen. De discussie rondom de energietransitie speelt op dit moment een grote rol in onze gemeente en wij hebben de laatste tijd veel verschillende feitenclaims, die vaak tegenstrijdig zijn, in o.a. de lokale media en online voorbij zien komen. Dit heeft er voor gezorgd dat er verwarring is ontstaan omtrent de verschillende belangen en pleidooien van de organisaties en hoe deze verschillen van elkaar. Om als inwoner een standpunt aan te kunnen nemen in zo’n belangrijke discussie, is het van het grootste belang dat de juiste informatie wordt verschaft, ook van uw organisatie. 

Wij, Duurzaam Jong, hebben daarom vandaag (vrijdag 4 juni) een artikel geplaatst in de Groene Venen met daarin een uitnodiging aan alle partijen die deelnemen aan deze discussie in de gemeente. Wij willen graag samen met u een tafelgesprek aangaan, wat georganiseerd zal worden op dinsdag 22 juni 2021 om 19.30. Tijdens dit gesprek kan iedereen zijn zorgen en belangen naar voren dragen en hierover ook in gesprek gaan met de andere groepen. Hiermee willen wij bereiken dat de belangrijkste knelpunten geïdentificeerd worden en misschien zelfs enkelen verhelpen. Bovendien willen wij dit gesprek met u voeren, omdat we het nu natuurlijk hebben over onze toekomst. 

Het informeren van inwoners over alle relevante feiten en argumenten, vóór en tegen, staat centraal. Het is de bedoeling dat dit een constructieve en open discussie wordt. Hiermee hopen we ook dat de soms zeer tegengestelde posities iets dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. 

Voor de verandering zal dit in het echt gebeuren en dus niet online. De precieze locatie is nog niet bekend, deze zal nader bepaald worden. Het gesprek zal of live uitgezonden worden, of opgenomen worden om later te delen met de inwoners van de gemeente de Ronde Venen. Verder is het de bedoeling dat elke belangenorganisatie één vertegenwoordiger naar voren draagt die de positie van zijn/haar organisatie zal representeren in de discussie. De verdere invulling van hoe dit tafelgesprek eruit zal gaan zien hangt nog af van de hoeveelheid participanten en wordt nader medegedeeld. Op dit moment zijn wij nog opzoek naar een onpartijdige voorzitter die het gesprek kan leiden om een goede structuur te houden en de rode draad van de discussie kan volgen. Hiervoor zullen wij als organisatoren zorgen. 

Bij deze nodigen wij u uit voor dit tafelgesprek waarin u wordt gevraagd om de positie van uw eigen organisatie omtrent de energietransitie in de gemeente te vertegenwoordigen. De uiterlijke deadline voor het melden van participatie is volgende week vrijdag 11 juni 2021. Voor meer informatie kunt u mailen naar dit mailadres of bellen naar Else Rossing (06 36501665) of naar Remy den Hartog (06 10672234).

Graag zien wij uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Else Rossing
namens Duurzaam Jong DRV