De eerste gebieden waar de gemeente windmolens en zonneparken wil realiseren, zijn bekend. Als eerste zal worden gekeken naar de Waardassacker Polder (oostelijk van de A2 bij Abcoude). Daarna volgen het gebied ten noorden en noordwesten van Mijdrecht, en de polder tussen de A2 en Baambrugge.
Dat staat in voorstellen https://www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden+en+windmolens/hoe+komen+we+tot+zoekgebieden/proces+zon+en+wind/zoekgebieden/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1916556 die vertrekkend wethouder Kiki Hagen (zij gaat voor D66 naar de Tweede Kamer) donderdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad moet de voorstellen, na een inspraakronde, vaststellen.

In Hagens voorstellen wordt veruit het grootste deel van de gemeente aangemerkt als geschikte ‘zoeklocatie’, oftewel potentiële plek voor molens dan wel panelen. Slechts enkele gebieden zijn niet geschikt: de Vinkeveense Plassen, Botshol, de polder die zich uitstrekt van Botshol tot aan Wilnis, het gebiedje vlak ten noorden van het het Abcouder Meer en een strook begrensd van Abcoude tot Loenersloot, tussen het spoor en de Angstel. Dat zijn gebieden die omwille van natuur of cultuurhistorische waarde zijn vrijgesteld. Verder zijn er nog vijf gebieden aangewezen als ‘reserve’: daar wordt alleen naar gekeken als de andere zoekgebieden niet genoeg opleveren.
B en w hebben ervoor gekozen de gebieden een voor een te laten ontwikkelen. De Waardassacker Polder bij Abcoude is als eerste aan de beurt. Drie andere gebieden komen daarna, een voor een. Daarna is een nieuw raadsbesluit nodig voor de volgende gebieden. Dankzij deze fasering houdt de gemeente de voet aan het gaspedaal, en aan de rem. Als er te weinig energie wordt geproduceerd in het ene gebied, kan er in het andere wat meer, en omgekeerd.
Op het bijgevoegde kaartje is te zien waar alle volgens de gemeente ‘geschikte’ gebieden liggen. Geschikt of niet: er zullen geen windmolens komen bij de monumenten van de ‘Stelling van Amsterdam’. In de gemeente liggen zes forten van dit oude verdedigingswerk.
Opvallend is dat de gemeente de mogelijkheid openhoudt dat er windmolens komen in het gebied rond het riviertje ‘t Gein en tussen de A2 en de Angstel. Voor beide gebieden bij Abcoude hadden tegenstanders met petities geprobeerd de komst van windmolens en zonnepanelen op voorhand te blokkeren. Hagen schrijft dat deze gebieden juist geschikt zijn, om twee redenen. Er zijn daar weinig ‘beleidsmatige beperkingen’, waarmee kennelijk wordt gedoeld op de hoogtebeperking voor windmolens die worden opgelegd door Schiphol. Bovendien kunnen windmolens of zonneparken in die gebieden goed worden ingepast langs de A2, het Amsterdam-Rijnkanaal of het spoor Amsterdam-Utrecht, zo schrijft ze. Maar vanwege het verzet van bewoners zijn deze potentiële zoekgebieden toch als laatste op de lijst terecht gekomen.
De vier gebieden die door Hagen zijn aangewezen als eerste zoekgebieden, moeten bij elkaar minimaal 330 terajoule stroom per jaar opwekken (dat is ongeveer evenveel als twintig windmolens van het formaat van die bij de Ouderkerkerplas), en maximaal 990 terajoule.
Als energiecoöperatie wil Veenwind een zo groot mogelijke rol spelen in de realisatie van windmolens. We willen die molens (en zonneparken) omdat er iets gedaan moet worden aan de opwarming van het klimaat, en dus moet er duurzame energie worden opgewekt. Maar het bouwen van vooral windmolens is een gevoelige zaak. Wij willen die operatie zo veel mogelijk zelf doen, om die molens zo goed mogelijk in te passen in het landschap, en om er voor te zorgen dat de opbrengsten ten goede komen aan de gemeenschap.

Het complete raadsvoorstel: https://www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden+en+windmolens/hoe+komen+we+tot+zoekgebieden/proces+zon+en+wind/zoekgebieden/default.aspx#folder=1916309

RES
De gemeente werkt in het kader van de energietransitie samen met een reeks andere gemeenten in Utrecht, in een zogenoemde RES, oftewel energieregio, met de naam U16. Aanvankelijk zouden deze gemeenten in april 2021 al vastleggen welke verplichtingen ze op zich zouden nemen. Dat is uitgesteld tot het najaar van 2021.