Energiecoöperatie Veenwind heeft onlangs besloten zich aan te sluiten bij de koepel van energiecoöperaties in de provincie Utrecht. De lokale coöperaties zijn ervan overtuigd dat alleen door intensieve samenwerking professionalisering kan worden gerealiseerd. Die professionalisering is noodzakelijk om een serieuze rol te kunnen spelen bij het grootschalig opwekken van duurzame energie in onze regio. Die opschaling is nodig om met elkaar de klimaatdoelstelling die we in Nederland hebben geformuleerd te realiseren.
Het projectbureau Energie van Utrecht biedt een goed netwerk in de wereld van schone energie en de mogelijkheid deskundigheid in te huren voor een redelijke prijs.