Met de bepaling van de zoekgebieden die voor eind juni op de gemeente-agenda staat, is Veenwind deze week gestart met een campagne. Met als doel de inwoners van De Ronde Venen nogmaals uit te dagen na te denken over de noodzaak van lokale zon- en windprojecten. En uit te nodigen mee te denken over hoe we sámen projecten kunnen realiseren en wat we met de opbrengst kunnen doen voor de gemeenschap. Behalve outdoor A0-posters delen vrijwilligers flyers uit in de verschillende deelgemeentes. Ook op Facebook en Twitter krijgt de campagne een prominente plek.

De wind draait

In Amsterdam is van de week een belangrijke stap voorwaarts gezet met het positieve besluit over 17 windmolens: https://www.parool.nl/amsterdam/verdeelde-raad-stemt-toch-in-met-komst-17-windmolens-rond-amsterdam~b84cd7d9/ En ook steeds meer burgers starten met initiatieven om de urgentie van wind- en zonprojecten onder de aandacht te brengen, zoals ook weer in onze buurgemeente Amsterdam. Het lezen waard, zeer inspirerend: https://joop.bnnvara.nl/opinies/elke-windmolen-telt-voor-het-klimaat

Ook in De Ronde Venen groeit het besef dat we meer kunnen en moeten doen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat, net als in De Ronde Venen, zon- en windprojecten in heel Nederland de gemoederen flink bezig houden. Het besluit dat eind deze maand genomen wordt over de zoekgebieden in DRV is een zeer belangrijke stap om de klimaatdoelstellingen van 2030 überhaupt nog te halen. En we weten allemaal dat die doelstellingen een cruciale stap zijn om in 2040 klimaatneutraal te zijn, iets waar de gemeente zich al aan gecommitteerd heeft.
Daarom dit Veenwind campagne-offensief, om te laten zien dat er ook inwoners zijn die wél geloven in lokale energie-opwek d.m.v. windmolens en zonneweides. Een nu nog stille meerderheid, misschien. Als Veenwind willen we nu laten zien dat niks doen geen optie is en samenwerking met alle stakeholders over hoe het wél kan de insteek moet zijn. Het moment om je kaarten te laten zien en je uit te spreken waar je voor staat en gaat.

Volg ons op Twitter en Facebook en beter nog, like en deel de berichten die we daar posten. Je helpt Veenwind daarmee aan meer leden, de energietransitie aan meer draagvlak en jezelf aan een meer zekere toekomst.  https://twitter.com/Veenwind1 en https://www.facebook.com/Veenwind/posts/326797855481030