Onderstaand betoog van Robert aan de gemeente op 26 mei jl. kwam tot stand na breed overleg binnen Veenwind. Waarbij o.a. gepleit wordt voor robuuste projecten (schaalgrootte nastreven), meer snelheid in het proces (i.v.m. de teruglopende SDE (subsidie) pot d.m.v. uitbreiding van 4 naar 6 zoekgebieden. En een significant lager leges tarief dat de burgers stimuleert i.p.v. demotiveert om zich in te zetten voor de energietransitie. 

Beste gemeenteraadsleden,

Ik ben Robert Vermeulen, voorzitter van energiecoöperatie Veenwind.

Wij beseffen heel goed dat de energietransitie voor ons lokaal bestuur een flinke opgave is. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Het klimaat wacht niet en de urgentie van maatregelen om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot wordt natuurlijk steeds hoger. Vanuit die urgentie is onze oproep om nu snel en vastberaden door te pakken.

dorpsoverleg
Positief en hoopgevend vinden wij de verschillende dorpsraadplegingen die er plaatsvonden in Baambrugge en Abcoude. In Abcoude namen onlangs 140 mensen deel. Ongeveer 90% van die inwoners zag in dat er iets moet gebeuren. Als dan bijna de helft van de respondenten windmolens in hun omgeving denkbaar vindt en nog eens een kwart hier over na wil denken, dan is dat een signaal dat het huidige beleid van de gemeente gesteund wordt door de deelnemers in die twee kernen.

ontwikkelaars
Wij hebben veel gesprekken gevoerd met ontwikkelaars van wind en zon. Uiteindelijk willen we vooral samenwerken met partijen die bereid zijn om lokaal eigendom een goede plaats te geven. Die ontwikkelaars vinden een goede samenwerking met de omgeving net zo belangrijk als wij.

schaalgrootte
We willen pleiten voor robuuste projecten met een bepaalde schaalgrootte. De combinatie van wind en zon op een locatie is positief voor de opbrengst, zowel van energie door het jaar heen als de opbrengst voor de omgeving. Ook wordt de opgave van de hele gemeente sneller vervuld met projecten met enige schaalgrootte. Daarmee voorkom je versnippering over het hele gebied van DRV.

snelheid van 4 naar 6 gebieden
Het klimaat wacht niet en bovendien loopt de subsidie voor duurzame energie (SDE) jaarlijks terug: daarom hoe eerder projecten onderzocht kunnen worden hoe beter! Ook voor inwoners is het beter als een besluitvorming binnen een gebied niet te lang duurt.
Vanuit die behoefte aan snelheid pleiten we voor het uitbreiden van de eerste 4 zoekgebieden naar 6 in de eerste ronde. De uitbreiding betreft dan gebied Q en K, volgens de overzichtskaart; dit zijn de polder 3e bedijking en Veldzijde en de polder Groot Wilnis Vinkeveen. Daarmee worden de kansen op succesvolle projecten met een significante schaalgrootte flink vergroot.

Aanvullend op deze 6 gebieden denken wij dat het bedrijventerrein van Mijdrecht een serieus te onderzoeken locatie zou zijn. Wij hebben contact met ondernemers die dit idee ondersteunen.

Het valt ons op dat de gemeente zich vooral richt op het ruimtelijke ordeningsproces vanuit haar rol als bevoegd gezag. Uiteindelijk zal de markt in samenwerking met inwoners in een energiecoöperatie, de projecten moeten gaan realiseren en financieren. Deze projecten moeten dan wel rendabel kunnen worden ontwikkeld en geëxploiteerd.

leges als spelbreker
Wij zien de het huidige tarief voor leges, bijna 4% van de bouwsom, als een spelbreker.
Dit is aanzienlijk hoger dan in veel andere gemeenten die via een aangepast tarief voor de leges lokale opwek stimuleren. Deze projecten worden natuurlijk ook in het belang van de gemeentelijk klimaatdoelstellingen gerealiseerd.

proces en snelheid
We stellen voor dat er na vaststellen van de zoekgebieden aangestuurd wordt op spoedige ontwikkeling van projecten. Zoek binnen de eerste 6 zoekgebieden de samenwerking op met partijen die kunnen en willen beginnen. Probeer zo snel mogelijk een realistisch beeld te krijgen welke projecten met een serieuze schaalgrootte op draagvlak kunnen rekenen van de omgeving. Veenwind staat klaar met onze vrijwilligers om daar een constructieve rol in te spelen.

Ik wil ook de inzet van de vrijwilligers van Veenwind benoemen. Zij steken veel tijd en energie in een ingewikkeld proces en doen dat samen in een uitstekende sfeer en goede samenwerking. Wij vormen een groeiende beweging waarin steeds meer inwoners zich thuis voelen. En als wij, als inwoners, gemeente en ontwikkelaars de komende tijd verder samen optrekken gaat het ons lukken om een paar mooie projecten tot stand te brengen en ons steentje bijdragen aan het klimaat én de omgeving.

Een korte samenvatting van onze hoofdpunten:

Zorg dat kansrijke projecten in de eerste 6 zoekgebieden snel in beeld komen.
Zorg voor rendabele projecten:
robuuste projecten
snelle besluitvorming (wegens dalende SDE-subsidie)
aanpassing leges voor duurzame opwek

dank voor uw aandacht, veel succes met de besluitvorming en voor de inwoners: U bent van harte welkom bij Veenwind als een van onze nieuwe leden. Wij hopen u allen over 4 of 5 jaar te kunnen ontmoeten bij de opening van ons eerste windpark voor en door de inwoners van De Ronde Venen!

Robert Vermeulen
voorzitter energiecoöperatie Veenwind