Voor deze online ledenraadpleging, onder leiding van Robert, waren een aantal inspirerende en prikkelende stellingen voorbereid. Met een online ‘poll-tool’ als conversatie starter passeerde verschillende onderwerpen de revue en kon live de stemming gevolgd worden. Over de rol van de gemeente (“Zijn de standpunten van lokale politieke partijen duidelijk over de opwek van hernieuwbare energie?” en “Is het proces van de gemeente goed te volgen voor inwoners?”) was men niet onverdeeld enthousiast. Bij de vraag over de verhouding voor- en tegenstanders van windprojecten worden meer tegenstanders vermoed. Maar ook dat dit pas echt gaat blijken als projecten concreter worden.

Of de rol van Veenwind naar de buitenwereld toe duidelijk is, daarover wisselden de meningen. Iets minder dan de helft zag duidelijk nog ruimte voor verbeteringen. Dat we een coöperatie zijn (elk lid een stem) en dus ook iedereen écht mag meedenken, wordt als belangrijkste speerpunt ervaren. Dat we klimaatverandering willen tegengaan, dat we lokaal groene stroom willen opwekken en dat inwoners financieel kunnen deelnemen is evenzo belangrijk maar secondair. Met een gezonde dosis “Wij van WC-eend…” zouden alle deelnemers, op één na (“..misschien…”) volmondig een lidmaatschap van Veenwind aanraden aan anderen. De deelnemers aan de call gaven ook aan dat ze geen moeite hadden aan hun vrienden uit te leggen waar Veenwind voor staat. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meeste aanwezigen zich ook dicht bij het Veenwind-vuur begeven.

Tot slot werd uit uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp ‘maatschappelijke opbrengsten energieprojecten’. Met veel positieve energie werd gebrainstormd over mogelijke gemeenschapsdoelen (zoals cultuur, natuur, duurzaamheid, recreatie en sport). Wat vooral resoneerde, was dat dit perspectief een belangrijke peiler is voor een succesvolle transitie op lokaal niveau. Dit maakt het een positief onderwerp en, belangrijker nog, relevant voor veel meer inwoners.
In de chat en tijdens de discussie is er nog veel meer input opgehaald waar de verschillende werkgroepen binnen Veenwind goed mee verder kunnen. Afgesproken is om vaker, ook op deelonderwerpen, dit soort raadplegingen te doen. Online is dat makkelijk en goed te doen, zo is gebleken!