In de gemeenteraad groeit het aantal partijen dat denkt van niet. Enkele weken geleden maakte de VVD, coalitiepartij en voorstander van een klimaatneutrale gemeente in 2040, een scherpe draai: de partij is tegen elke vorm van windenergie in de gemeente. Wegens gebrek aan draagvlak.
Waar de VVD dat op baseert, is volstrekt onduidelijk. Het lijkt erop dat de inspraakavonden, waarvoor vooral de tegenstanders van windmolens bleken te zijn gemobiliseerd, de partij het zicht op de werkelijkheid hebben ontnomen.
Maar niet voor niets heeft de gemeente zelf in juli 2019 een opiniepeiling gehouden, ter voorbereiding van het aanwijzen van zoekgebieden voor het opwekken van wind- en zonnestroom. Dat was misschien geen perfecte peiling, maar sommige conclusies waren daar wel uit te trekken. Van het vaste burgerpanel van de gemeente, dat regelmatig vragen krijgt voorgelegd over het beleid van de gemeente, blijkt 48 procent liever windmolens te hebben dan zonneparken. Slechts 33 procent heeft liever zonneparken. Dus waar is er nou draagvlak voor?
Onder agrariërs is een apart onderzoek gehouden, en dat is nog veel sprekender. Van hen geeft 61 procent de voorkeur aan windmolens, en slechts 27 procent aan zonneparken.
Ook partijen die zich nu presenteren als tegenstanders van windmolens, waren nog maar kort geleden aanzienlijk verdeelder. Spaar het Gein bijvoorbeeld, een vereniging die zich al jarenlang inzet voor het behoud van het karakter van het Gein, peilde in 2019 wat zijn leden vonden van het idee om windmolens langs het Amsterdam-Rijn Kanaal te plaatsen. De nieuwsbrief van Spaar het Gein rapporteerde destijds: ‘Uit de discussie bleek dat de vergadering daarover sterk verdeeld was. Eenderde was tegen, eenderde was voor en eenderde neutraal.’ De weerstand tegen zonneweides bleek veel groter: op de stelling dat delen van het Geingebied kunnen dienen als zoekgebied voor zonneweides, zei de meerderheid van de vergadering nee.
Samengevat: het steeds maar herhaalde refrein dat er geen draagvlak is voor windmolens, is nergens op gebaseerd. Windenergie lijkt populairder dan zonneparken. Dat klopt aardig met onze eigen waarneming. Tijdens het uitdelen van folders voor wind- en zonneenergie in de gemeente, reageerden opvallend veel mensen positief of welwillend.
Voor Veenwind is de keuze niet alleen gebaseerd op ‘draagvlak’, al is dat belangrijk. Een project moet ook financieel haalbaar zijn. En dan maken windparken een betere kans dan zonneparken.

[auteur Gerard Reijn]