Helaas was 2020 een van de warmste jaren ooit gemeten. Lokaal liep de temperatuur, politiek gezien, ook soms flink op. Met alle discussies rondom de mogelijke zoekgebieden voor zon en windprojecten in onze gemeente. Laten we hopen dat de gemeenteraad, in z’n algemeenheid, in 2021 met meer overtuiging de klimaatuitdagingen aangaat. Om ze daarin te stimuleren hebben we een open brief opgesteld aan de raadsleden. Om voor iedereen die dezelfde urgentie voelt, per post of digitaal en uit eigen naam naar de gemeente te sturen. (griffier@derondevenen.nl | Gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht)

Je kunt de betreffende brief hier downloaden en personificeren: https://drive.google.com/file/d/1qf0YcpJ2VF0XYWozacQTwvq2KIIEGTpT/view?usp=sharing

Inhoud open brief:

Aan onze gemeenteraad De Ronde Venen,

waardering

Ik spreek mijn waardering uit voor de inzet van onze gemeenteraad die eerder het besluit nam om klimaatneutraal te willen zijn in 2040. Ik onderschrijf de oproep van Energiecoöperatie Veenwind om de ambitie van de gemeente op de energietransitie nu zo snel mogelijk waar te gaan maken. Ik steun wethouder Kiki Hagen in haar plannen om opwek met zon en wind lokaal mogelijk te maken.

urgentie

Helaas was 2020 een van de warmste jaren ooit gemeten met een hoge gemiddelde jaartemperatuur. We lezen dagelijks alarmerende berichten over ons klimaat dat sterk aan het veranderen is. Ik maak me daar als inwoner zorgen over en reken op u als bestuurder om de uitgesproken ambitie ook snel hard te gaan maken met beleid. Deze aanpassingen in onze omgeving lijken me onvermijdelijk en ik besef dat we vooral collectief een goede aanzet kunnen geven om op een schone manier energie op te wekken. Ik stel vertrouwen in de gemeente en energiecoöperatie Veenwind om die participatie met inwoners goed vorm te geven.

niet alleen voor mezelf

Ik doe dit ook omdat ik alle jongeren in De Ronde Venen een goede toekomst gun. Van hen wordt veel solidariteit gevraagd in de coronatijd, laten wij als volwassenen hetzelfde doen voor hun toekomst! Als we door corona ons leven bijna tot stilstand kunnen brengen kunnen we ook in actie komen op het klimaat. Dat probleem is op de achtergrond nog veel serieuzer dan corona omdat klimaatverandering  niet echt omkeerbaar is.

Ik reken op uw lokale beleid in de klimaatcrisis, maak opwek met windmolens en zonnevelden in De Ronde Venen snel mogelijk!

(naam)

(plaats)

(datum)