Met veel bravoure legde de atleet de lat op de hoogste stand. Hij was zich bewust van het publiek in het stadion, dat al enige tijd scandeerde: ‘Hoger! Hoger! Hoger!’ Hij nam een aanloop, een lange, zette af en dook onder de lat door. 

Die atleet, dat is de gemeenteraad van De Ronde Venen. In 2016 nam de raad een motie aan om de gemeente in 2040 klimaatneutraal te maken. Een nagenoeg onhaalbare doelstelling voor een gemeente, maar het Klimaatakkoord van Parijs was net getekend, en er was sprake van een zekere klimaateuforie. Daarop liftten alle partijen in de raad graag mee: ze stemden allemaal voor de motie die de lat op zijn hoogste stand legde.

Woensdagavond werd duidelijk dat de raad tot zijn genante duik onder de lat door zal beslissen (komende maandag volgt de stemming).  De raad verbiedt nieuwe windmolens in de gemeente. Ook als bewoners die zelf willen. Daarmee maakt de raad zijn eigen ambitie uit 2016 belachelijk, maar maakt ook de hoogstnoodzakelijke energietransitie een stuk moeilijker.

Zonnepanelen op daken en in parken, dat moet kunnen, vindt de raad. Dat is niet zozeer een oplossing, maar steeds meer een probleem. Sinds de energietransitie in handen is gelegd van de gemeenten (samengebracht in energieregio’s) dreigt de bouw van windmolens stil te vallen en komen er steeds meer zonneparken. Gevolg: we krijgen steeds meer stroom op momenten dat we er weinig van nodig hebben. In de winter, als we onze warmtepompen aan zetten en onze elektrische auto’s vaker gebruiken, hebben we niets aan die panelen. Door die vloed aan zonnestroom raken de stroomnetten zwaar belast. Die moeten met enorm veel geld worden verzwaard. En de burger zal dat betalen.

…Provincie wil ze juist

Daar komt bij dat zonneparken maar heel beperkt zijn te realiseren. Zo’n park moet al betrekkelijk dicht bij een onderstation van Stedin zitten, anders lukt het niet. Een kilometers lange kabel leggen is duur. Een zonnepark met een of twee molens erbij, dat is veel aantrekkelijker. Maar dat mag dus niet meer van de gemeenteraad.

Dat is wrang, want op de zelfde avond nam Provinciale Staten van Utrecht een motie aan waarin gemeenten werden opgeroepen vooral molens te bouwen, en niet nog meer zonneparken: het stroomnet kan het niet aan.

Slechts enkele partijen distantieerden zich van de duik onder de lat. PvdA/GroenLinks, ChristenUnie/SGP en D66 wilden de mogelijkheid openhouden, zeker voor lokale initiatieven. Alle andere partijen doken onder de lat, en staken juichend hun armen op, in de hoop voor de verkiezingen van volgend jaar weer wat stemmers te hebben geworven.

Inmiddels woekert de ongekende hittegolf in het westen van Noord Amerika, met dagelijks hitterecords, gewoon door. Vorige week door er een nieuw natuurverschijnsel op: ijsbevingen, aardbevingen veroorzaakt door instortende gletchers.

Veenwind zal nog moeten nadenken wat de conclusie moet zijn uit deze vertoning. Voorlopig zit er weinig anders op dan te proberen samen met de bewoners de minimale ruimte voor zonneparken te onderzoeken.