Aad Jansen sprak als bewoner en als lid van Veenwind tijdens de digitale Dorpsraad van Abcoude op 17 mei. Met de beperkte spreektijd was voor dit filmpje niet genoeg tijd. Het illustreert in amper 2 minuten de lol, de trots en het rendement dat een windmolen in gemeenschappelijk bezit kan genereren voor de hele omgeving.