De VVD heeft in de gemeenteraad zijn draai voltooid: de partij heeft zich uitgesproken tegen windmolens in de gemeente. Het was fractieleider Bart Richter zelf die de ruk aan het roer gaf. ‘We sluiten voor dit moment windenergie uit’, zei hij tijdens een vergadering van de politieke commissie van de gemeenteraad, op 9 juni. Die commissie besprak het voorstel van het college van b en w voor het aanwijzen van ‘zoekgebieden’, oftewel de plekken waar kan worden onderzocht of er windmolens en/of zonneparken kunnen komen.
Richter noemde twee redenen om tegen elk plan voor windenergie te zullen stemmen: ‘Op basis van draagvlak en gevreesde gezondheidseffecten sluiten we voor dit moment windenergie uit.’ Dat lijkt een wankele onderbouwing van een zo vergaand standpunt. Wim Stam van de ChristenUnie/SGP wees er al op dat tijdens bewonersbijeenkomsten, twee jaar geleden, ‘best wel veel animo voor wind was’. En zelfs de Vereniging Spaar ‘t Gein, inmiddels geharnast tegenstander van molens, peilde drie jaar geleden onder zijn leden eenderde tegenstanders en eenderde voorstanders van windmolens. Richter baseerde zijn idee van ‘draagvlak’ kennelijk op de inspraakavonden van afgelopen weken, waar vooral tegenstanders van molens aan het woord kwamen.
Ook die ‘gevreesde gezondheidsproblemen’ waar hij naar verwijst, zijn zeer omstreden. Het RIVM, dat de effecten van windmolens op de gezondheid twee keer onderzocht, kwam twee keer tot de conclusie dat molens weinig overlast veroorzaken en niet ziek maken.
Ook na de draai van de VVD kan de gemeenteraad nog ruimte laten voor windplannen. Een meerderheid (van 14 zetels) is nog net haalbaar. D66 en PvdA/GroenLinks, samen 7 zetels, zijn voor de mogelijkheid van windmolens. CDA (7 zetels) en ChristenUnie/SGP (1) lijken de weg naar wind niet volledig te willen afsluiten. Dat zou optellen tot 15 zetels.
In 2016 steunde de VVD, met zes zetels de op een na grootste in de gemeenteraad, nog een motie dat De Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal moet zijn. Dat zou betekenen: geen auto’s op benzine of diesel meer, geen aardgas voor verwarming, en louter duurzame stroom. Omdat zowel auto’s als verwarming voor een groot deel elektrisch moeten worden, zou het gebruik van stroom enorm groeien. Die aanzwellende hoeveelheid duurzame stroom is in de zomer deels nog wel met zonnepanelen te produceren, maar in de koude helft van het jaar lukt het echt niet zonder windenergie.
Die motie werd door de hele gemeenteraad gesteund. Maar sinds er consequenties moeten worden getrokken uit die motie, trekt de ene na de andere partij zich schielijk terug. Eerder al keerden de fracties van Ronde Venen Belang en de Seniorenpartij zich tegen windmolens. En nu dus de VVD, nota bene lid van de coalitie die het college van b en w steunt.

[auteur Gerard Reijn]

Link naar het officiële VVD DRV standpunt: https://derondevenen.vvd.nl/nieuws/44528/commissiestandpunt-voorstel-invulling-zoekgebieden-zon-en-wind