Drie studenten uit gemeente de Ronde Venen die mede door hun studierichtingen de ontwikkelingen van de energietransitie op de voet volgen. En nu ook met een duidelijk privé perspectief, met de plannen die er liggen voor zonneweides en windmolens in hun eigen gemeente.