Het zal in Abcoude en Baambrugge in ieder geval niemand ontgaan zijn, de dreigende foto-impressies van windmolens in het Geingebied, op elke hoek van de straat in Abcoude en Baambrugge. Het visuele speerpunt van een succesvolle campagne om deze polder als mogelijk zoekgebied voor windprojecten uit te sluiten.
Want op 1 oktober jl. werden twee moties aangenomen in de gemeenteraad; Het Unesco werelderfgoed werd uitgesloten als zoekgebied voor wind. En de motie waarin werd aangegeven dat de 4400 handtekeningen onder de petitie een zeker gewicht zouden moeten hebben in de verdere besluitvorming in die polder.

Bij Veenwind hebben we ons uiteraard verbaasd over deze toch duidelijk overdreven foto impressies. Ook dat dit geschetste beeld helemaal niet gecorrigeerd werd vanuit de gemeente. Maar door ons vertrouwen in het zorgvuldig opgetuigde proces om tot zoekgebieden te komen, hebben we hier niet verder op aangedrongen. Uiteindelijk besloot de Windunie nog last minute het in de Gein campagne gepresenteerde beeld wat bij te stellen voor de raadsleden. Door op basis van deze foto impressies, realistischer projecties te laten maken door Windplanner specialisten (Windplanner is breed geaccepteerde, officiële software om windprojecten te toetsen op o.a. zichtbaarheid en slagschaduw werking, op basis van Google Streetview). Maar het mocht niet meer baten, de druk was te hoog geworden.

De hele actie was nogal prematuur, en daarmee misschien ook het aannemen van de twee moties. De door de Windunie gepresenteerde opstelling was namelijk niet meer dan een voorstel in een gesprek met stichting Spaar Het Gein, geen definitief ontwerp. Dat voorbehoud zat van meet af aan al in deze fase van het proces – het aanwijzen van de zoekgebieden – ingebakken.
Pas in de volgende fase zouden de zoekgebieden, in gesprek met de omgeving, verder ingekleurd gaan worden. Om tot een ontwerpvoorstel te komen (concrete locaties, hoogte van de windmolens, etc.) dat zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van een meerderheid van de omwonenden.
Veenwind zag hierbij voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd door bijeenkomsten te organiseren met directbetrokkenen. Om grip te bieden op het verdere vormgevingsproces, met een gebiedsraad onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Een proces dat zich al elders bewezen heeft. Maar ook om de mogelijkheden van een gebiedsfonds te bespreken. Want een windmolen genereert behalve duurzame stroom ook flinke maatschappelijke winst op, in de vorm van een gebiedsfonds. Een spaarpot die lokaal weer nieuwe verduurzamingsprojecten mogelijk maakt.

Helaas is deze belangrijke tussenstap, het verder vormgeven van de projecten op een manier die op voldoende draagvlak zou kunnen rekenen, nu overgeslagen.

We hebben bij wethouder Kiki Hagens onze vrees uitgesproken dat het nu al toegeven aan deze eenzijdige maatschappelijke druk (de voorstanders van windprojecten in het Gein gebied zijn nu nog helemaal niet gehoord), het verdere proces zal frustreren en dat daarmee de doelstellingen onder druk komen te staan.
Het geprojecteerde, dreigende beeld van windmolens is daarbij ook nog niet gecorrigeerd en blijft daarmee voor inwoners misschien een begrijpelijk argument om ze elders ook te verwerpen.

Maar al te vaak lezen en horen we van tegenstanders van windmolens dat er prima alternatieven voorhanden zijn. Toch zit daar nog niets bij dat in de buurt komt van wat een windmolen aan schone energie oplevert. En zelfs daarmee moeten we ons best doen om de doelstellingen te halen. We proberen via onze site zo zorgvuldig, transparant en helder mogelijk te voorzien in juiste informatie over de energietransitie, windmolens, zonneweides en andere schone energiebronnen. Zodat op het moment dat inspraak wel relevant wordt, iedereen met deze informatie op een goede manier z’n eigen afwegingen kan maken.

Aan onze gemeente en wethouder doen we het verzoek om het proces vasthoudend te blijven voeren en inwoners goed te informeren over alle aspecten die relevant zijn bij opwek van lokale schone energie. Fact checking van allerlei beweringen over ‘alternatieve bronnen’ is daar zeker een onderdeel van!

We zijn ervan overtuigd dat de meeste inwoners van de Ronde Venen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en urgentie voelen om deze energietransitie te laten slagen. We zijn ons ook bewust van de stijle leercurve die alle stakeholders in dit proces moeten doorlopen en de fouten die er dan natuurlijk wel eens gemaakt worden. We benoemen die vervolgens om de vaart in dit hele belangrijke proces te houden en de doelstellingen echt een kans te blijven geven. Om die reden delen wij de genoemde Windplanner projecties dan ook nu gewoon via onze site. Om zo voor alle nog toekomstige discussies een nieuw referentiekader te bieden. Voor wie meer te weten wil komen over Windplanner of zelf projecties wil (laten) maken, verwijzen we graag door naar: https://www.theimagineers.com/windplanner/
En voor een korte visuele demo van de software kun je hier terecht: https://www.youtube.com/watch?v=UvBgE_oH4kg

Alle inwoners van De Ronde Venen moedigen wij daarbij ook aan om je goed te laten informeren voordat je stelling neemt. Wees kritisch en raadpleeg diverse bronnen. De transitie naar duurzame energie is belangrijk en urgent, maar ook best ingewikkeld. Laten we daarom behalve onze emoties over een verandering in het landschap vooral ook kijken op welke manier we wèl een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren. Want dat er iets moet gebeuren, daar zijn we het gelukkig bijna allemaal wel over eens.