Het zal in Abcoude en Baambrugge in ieder geval niemand ontgaan zijn, de dreigende foto-impressies van windmolens in het Geingebied, op elke hoek van de straat. Het visuele speerpunt van een succesvolle campagne om deze polder als mogelijk zoekgebied voor windprojecten uit te sluiten. Op 1 oktober jl. werden twee moties aangenomen in de gemeenteraad; Het Unesco werelderfgoed werd uitgesloten als zoekgebied voor wind. En de motie waarin werd aangegeven dat de 4400 handtekeningen onder de petitie een zeker gewicht zouden moeten hebben in de verdere besluitvorming in die polder.

Deze foto-impressies hadden ook impact op de gemoederen bij Veenwind. Niet om de foto’s zelf (die we met een korrel zout namen) maar omdat over het geschetste beeld geen reactie volgde vanuit de gemeente. Vlak voor de stemming in de gemeenteraad besloot de Windunie nog last minute een deskundig uitgevoerde visualisatie met behulp van Windplanner te presenteren aan de raadsleden. Maar het mocht niet meer baten, de druk was te hoog geworden.

Vasthouden aan het proces

Wat ons vooral verbaasd is dat de gemeente vooruitlopend op haar eigen proces voor de zoekgebieden, waarin inwoners breed geconsulteerd worden, instemt met deze twee moties. Hiermee wordt alleen gehoor gegeven aan de tegenstanders. We hebben bij wethouder Kiki Hagens onze zorg uitgesproken dat het nu al toegeven aan deze eenzijdige maatschappelijke druk, de druk op andere gebieden zal toenemen en dat daarmee de klimaatdoelstellingen onder druk komen te staan.

Na het vaststellen van de zoekgebieden (voorjaar 2021) volgt het gesprek met de omgeving, inwoners en andere belanghebbenden over de verdere invulling van een wind- en/of zon-projecten binnen deze gebieden. Het uiteindelijke ontwerp van wind- of zonnepark sluit dan zo goed mogelijk aan bij de wensen van de omwonenden. Aan onze gemeente en wethouder doen we het verzoek om vast te houden aan het proces en inwoners goed te informeren over alle aspecten die relevant zijn bij opwek van lokale schone energie. Fact checking van allerlei beweringen over ‘alternatieve bronnen’ is daar zeker een onderdeel van!

Urgentie en gezamenlijke verantwoordelijkheid

We zijn ervan overtuigd dat de meeste inwoners van De Ronde Venen de urgentie én de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om in actie te komen. Dat kan met kleine dingen zoals zonnepanelen of het isoleren van je huis. Maar om echt stappen te maken

(en wat ons betreft liever vandaag dan morgen) kunnen we niet om grote windmolens heen. Op dit moment is windenergie de meest efficiënte manier om stroom op te wekken, gevolgd door zonne-energie. Alle overige technieken zijn of duurder/minder efficiënt (zoals bijvoorbeeld kleine windmolens, water- of getijdekracht) of nog in ontwikkeling. Deze kunnen hopelijk op de lange termijn bijdragen aan een fossiel vrije toekomst, maar zijn nu nog niet inzetbaar.

Op onze site willen we zorgvuldig, transparant en helder de informatie geven over de energietransitie, windmolens, zonneweides en andere schone energiebronnen. Zodat op het moment dat inspraak relevant wordt, iedereen zijn of haar mening kan vormen. De visualisaties met de Windplanner is daar een goed voorbeeld van en daarom delen we die ook via onze site. Maar je kan ook zelf projecties (laten) maken op https://www.theimagineers.com/windplanner/ of de korte demo bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=UvBgE_oH4kg

Laat je goed informeren

We moedigen alle inwoners van De Ronde Venen aan om zich goed te laten informeren. Wees kritisch en raadpleeg diverse bronnen voordat je stelling neemt. De transitie naar duurzame energie is belangrijk en urgent, maar ook best ingewikkeld. Laten we daarom behalve onze emoties over een verandering in het landschap vooral ook kijken op welke manier we wèl een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Want dat er iets moet gebeuren, daar zijn we het gelukkig bijna allemaal wel over eens.