We zijn ervan overtuigd dat juist lokale deelneming aan zon- en windprojecten van groot belang is voor een vlotte, succesvolle transitie naar schone energie. Als je die overtuiging met ons deelt, dan hopen we natuurlijk dat je dit gestalte wilt geven bij een Veenwind werkgroep. Zo zoeken we naarstig naar financiële deskundigen om te helpen het participatiemodel verder vorm te geven. Of mensen die het leuk vinden zich in te zetten voor de afdeling communicatie. Voor de algemene informatievoorziening en het verspreiden van onze propositie. Door middel van PR, social media, de site, onze nieuwsbrief… of gewoon, face to face, op straat. En daarnaast zoeken we enthousiaste leden die willen helpen op bestuursniveau onze missie verder vorm te geven. Begin 2021 komen er daar een paar vacatures vrij. Maar schroom niet om, voor
welke rol dan ook, een keer te sparren met Robert Vermeulen. Over wat het beste bij jou zou kunnen passen (robert@veenwind.nl).