Zeker. In Nederland zijn bijna 600 energiecoöperaties die zelfstandig of samen met projectontwikkelaars wind- en zonne-energie opwekken. Meestal  gaat (een deel van) de opbrengst naar inwoners en gebiedsfondsen, zodat een deel van de opbrengst bij de de lokale gemeenschap terecht komt. Vaak worden uit de opbrengsten weer andere duurzame projecten betaald, zoals elektrische deelauto’s, een bijdrage aan isolatie van huizen van mensen met een smalle beurs of het onderhouden van een buurthuis. Ieder jaar wordt er door Hieropgewekt een monitor gemaakt met een overzicht van alle lokale energiecoöperaties. Dit rapport staat vol cijfers en goede voorbeelden uit het hele land.