Moderne windmolens zijn vaak, vanwege de hoogte van grote afstand zichtbaar. Of ze onderdeel gaan uitmaken van het landschap of het landschap verwoesten is een kwestie van smaak. De levensduur van een windmolen is 15 tot 30 jaar. Als er tegen die tijd andere/ betere technieken beschikbaar zijn voor onze energieproductie, dan kunnen ze daarna worden afgebroken en het landschap in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Over de beleving van grote windmolens in een open landschap is voor een windproject bij Houten een advies opgesteld.