In 2015 hebben vrijwel alle landen in Parijs afgesproken om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 (vrijwel) geen CO2 meer uit te stoten. Nederland heeft in 2018 in haar eigen Klimaatakkoord aangegeven hoe we deze doelstelling gaan halen. Voor het onderdeel Elektriciteit is afgesproken dat in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Meer informatie over het huidig energieverbruik in Nederland vind je in dit filmpje