Voor een aantal windparken op zee is geen SDE+ subsidie nodig voor de opgewekte stroom. Maar voor de aanleg van deze parken regelt en betaalt de overheid alle voorbereidingskosten, de onderzoeken en de kosten van Tennet voor het aanleggen van transformatoren en kabels om de energie naar het vasteland te kunnen transporteren. Dergelijke kosten worden bij een windpark op land door de initiatiefnemer betaald. Daarna ontvangt de exploitant van een windpark op land een subsidie (SDE+) voor iedere kWh opgewekte stroom.
Overigens: naarmate we windmolens op zee verder uit de kust zetten worden ze steeds duurder: de fundering wordt complexer en de infrastructuur van Tennet wordt ook veel duurder.