Aan fossiele brandstoffen geeft de overheid veel meer uit dan aan hernieuwbare opwekking. Dit gebeurt in de vorm van subsidie, belastingkorting of op andere wijze. Zie bijvoorbeeld dit artikel uit de Volkskrant: Subsidie voor fossiele brandstof dubbel zo hoog als voor duurzame