De afstand tot woonhuizen wordt bepaald door de geluidscontouren van een windmolen. Er is wet- en regelgeving voor de geluidsbelasting op de gevel van een woning. Deze regels gelden ook voor geluid afkomstig van een windmolen. De geluidscontouren van een windmolen worden berekend aan de hand van modellen waarbij o.a. de winddata van KNMI over een langere periode worden gebruikt. In de praktijk komt het erop neer dat voor een moderne windmolen de minimale afstand tot woningen 400 meter is.