Gemeente De Ronde Venen onderzoekt welke gebieden in principe geschikt zijn voor windmolens en zonnevelden. Gezien de nabijheid van Schiphol zijn hoge windmolens op een beperkt aantal plaatsen in onze gemeente mogelijk. Het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, het Gein en het spoor is één van de mogelijke gebieden die gemeente onderzoekt.

Voordat de zoekgebieden worden bepaald stelt de gemeente randvoorwaarden op, zeg maar de spelregels waaraan de locaties voor wind- en zonne-energie moeten voldoen, zoals de afstand tot woningen, natuurbehoud, de wijze waarop participatie met de omgeving plaatsvindt, veiligheid, etc. De randvoorwaarden worden in de gemeenteraad vastgesteld. De planning is dat in april 2021 de zoekgebieden kunnen worden aangewezen. Meer informatie over dit proces vind je op: https://www.duurzaamderondevenen.nl/home/default.aspx