Zonnevelden kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Als er genoeg ruimte tussen de rijen panelen wordt gelaten kan zonlicht en regenwater op de grond komen en kan er met speciaal beheer zelfs een verbetering van de biodiversiteit bereikt worden ten opzichte van het huidige situatie.