In Nederland is afgesproken dat provincies, gemeenten, waterschappen en verschillende ministeries samenwerken om de overstap naar duurzame energie te maken. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 regio’s en De Ronde Venen zit samen met 14 buurgemeenten en gemeente Utrecht in de regio U16. Iedere regio maakt een plan, een Regionale Energiestrategie (RES) en geeft daarin ook aan hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen gaan opwekken. Voor heel Nederland geldt dat in 2030 35 Terawattuur (TWu) op land moet worden opgewekt met onder andere wind en zon. De doelstelling van onze gemeente is 0,18 TWu. Dat is 0,5% van de landelijke doelstelling.
Wil je meer weten over de regionale energiestrategie, kijk dan naar dit filmpje.