De opvang van CO2 in grasland is 0.4kg CO2 per m2 per jaar. Een vierkante meter zonnepaneel produceert per jaar ongeveer 160 kWh groene stroom. Als je die energie op de klassieke manier zou opwekken bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot 361 gram per kWh (zie: https://www.co2emissiefactoren.nl/wp-content/uploads/2017/12/CO2-factor-stroomverbruik-20-11-2017.pdf). Met een vierkante meter zonnepaneel bespaar je dus 58 kg CO2 per jaar. Dat is 144 keer zoveel als het groeiende gras kan opnemen.