Homepage2020-10-15T14:32:52+00:00

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Mahatma Gandhi

Je kunt nu zelf iets aan klimaatverandering doen. In de Ronde Venen.

Energiecoöperatie Veenwind –
Voor en door bewoners

Net als elders in Nederland worden er in De Ronde Venen duurzame energieprojecten voorbereid. De gemeente wijst gebieden aan en stelt spelregels op voor projectontwikkelaars en grondeigenaren die windmolens en/of zonnevelden willen realiseren.

Als lokale energiecoöperatie, ondersteunt Veenwind deze ontwikkeling en zet zich actief in om er voor te zorgen dat bewoners worden betrokken, financieel kunnen participeren en delen in de opbrengsten. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we een sterke positie nodig en daar werken we hard aan.

Doe je mee?

Veenwind gaat voor:

  • lokale groene energie
  • inspraak
  • opbrengst voor de gemeenschap
WORD LID

Veenwind in gesprek met drie jongeren

By |19 juni 2020|Categorieën: Energietransitie|

https://youtu.be/WJu7jsz_TPQ Drie studenten uit gemeente de Ronde Venen die mede door hun studierichtingen de ontwikkelingen van de energietransitie op de voet volgen. En nu ook met een duidelijk [...]

Reacties uitgeschakeld voor Veenwind in gesprek met drie jongeren
windmolen windturbine de ronde venen Amstedams Rijnkanaal

Klimaatakkoord

De behoefte aan schone energie is en blijft groot. Ook in de toekomst willen we lekker wonen, werken, reizen, leren en recreëren. De Ronde Venen blijft niet achter.

Als uitwerking van het klimaatakkoord maken gemeentes en provincies nu plannen voor grootschalige opwekking van groene energie met zon en/of wind. In de Ronde Venen gaat het om een grote energieopgave, die alleen kan worden gerealiseerd met een flink aantal zonnevelden en/of windmolens verspreid over verschillende gebieden binnen de gemeente.

Zoekgebieden

De gemeente DRV heeft aangekondigd de zoekgebieden waar zij eventueel zonnevelden en/of windmolens wil toestaan, in april 2021 aan te wijzen. Dit doet de gemeente in samenspraak met bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties. Veenwind volgt dit proces en vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd en voldoende worden gehoord.

zonneweides de ronde venen

Projecten voorbereiden

Als de zoekgebieden zijn aangewezen, kunnen initiatiefnemers plannen uitwerken en toewerken naar een Omgevingsvergunning binnen een aangewezen gebied. Veenwind zoekt samenwerking met grondeigenaren en een projectontwikkelaar om samen het initiatief te nemen en er voor te zorgen dat het belang van de omgeving en omwonenden meetelt in de plannen.

50% lokaal eigendom

Veenwind wil inwoners in onze gemeente in de gelegenheid stellen om straks geld in te leggen en zeggenschap te verkrijgen in de projecten. Dat is wat we lokaal eigendom noemen en wordt mogelijk voor de kleine en de grotere beurs. Veenwind zet voor ieder project in op minimaal 50% lokaal eigendom.

Als je inlegt, investeer je in groene energie, in een project dat jou aanspreekt. De te realiseren windmolens en zonnevelden, worden zo mede eigendom van inwoners in de Ronde Venen.

veenwind-groepsfoto

50% lokaal eigendom

Veenwind wil inwoners in onze gemeente in de gelegenheid stellen om straks geld in te leggen en zeggenschap te verkrijgen in de projecten. Dat is wat we lokaal eigendom noemen en wordt mogelijk voor de kleine en de grotere beurs. Veenwind zet voor ieder project in op minimaal 50% lokaal eigendom.

Als je inlegt, investeer je in groene energie, in een project dat jou aanspreekt. De te realiseren windmolens en zonnevelden, worden zo mede eigendom van inwoners in de Ronde Venen.

Opbrengsten uit stroomlevering

Als de windmolens of zonnevelden up en running zijn, genereren zij opbrengsten. Hieruit worden de financiers terugbetaald, kan goedkope stroom worden aangeboden aan omwonenden en er wordt een gebiedsfonds mee gevoed. Het gebiedsfonds wordt gebruikt om andere duurzame initiatieven te De Ronde Venen te financieren. Per project beslissen de leden mee over de besteding van de opbrengsten.

Word lid

Een energiecoöperatie heeft leden, hoe meer hoe beter, want dan kan Veenwind meer bereiken. Steun je onze initiatieven en wil je daaraan bijdragen, voor € 10,- per jaar ben je lid.

Als je lid wordt,

  • Onderschrijf je onze doelstelling om lokaal duurzame energie op te wekken.
  • Zorg je ervoor dat bewoners via Veenwind een stem krijgen in de besluitvorming.
  • Gaat de opbrengst voor een deel naar de lokale gemeenschap.
  • Ben je als eerste op de hoogte van onze projecten.
  • Kun je straks via de coöperatie investeren in lokale energieprojecten.
WORD LID