In Nederland kan voor het opwekken van schone energie subsidie worden aangevraagd. Voor iedere kWh opgewekte stroom ontvangt de producent SDE+ subsidie. De hoogte van deze subsidie wordt ieder jaar opnieuw berekend en bij goedkeuring van de aanvraag voor 15 jaar vastgesteld.