Veenwind is opgericht door een groep enthousiaste inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Veenwind wil de energietransitie versnellen en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze dorpen voor nu en voor toekomstige generaties. Wij willen samen met inwoners, grondeigenaren en lokale ondernemers duurzame energie opwekken met windmolens en zonneweides.