Wij wonen hier ook met veel plezier en genieten ook van de prachtige omgeving. Maar de urgentie voor de overstap naar duurzame energie is zo groot, dat wij vinden dat je niet op voorhand locaties uit moet sluiten voor wind- of zonne-energie. Wel vinden we dat je bij de afweging waar de windmolens en zonnevelden het beste geplaatst kunnen worden, de ruimtelijke kwaliteit en historie van het landschap moet meenemen, net als andere zaken, zoals afstand tot woningen, geluid, slagschaduw, natuurwaarde, randvoorwaarden die Schiphol stelt en mogelijkheden voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat geldt overigens ook voor andere mooie gebieden in onze gemeente. Een zorgvuldige afweging van alle belangen moet leiden tot de meest geschikte locatie voor wind- en zonne-energie. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol en zal hierbij ook de mening van de inwoners vragen.