Ja, dat kan. We zijn ermee begonnen om in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden en andere belanghebbenden uit te nodigen om betrokken te zijn bij dit initiatief. We staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties. Zomer 2020 hebben we omwonenden van ’t Gein gepolst en we houden regelmatig ledenraadplegingen. Dat was een eerste stap.

Er is nog geen uitgewerkt plan. We willen de omgeving betrekken bij het maken van een concreet plan om de lusten en de lasten eerlijk te verdelen. Hoe we dat willen doen, staat beschreven in ons participatieplan

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u ons bereiken op info@veenwind.nl