Allereerst, een stofzuiger genereert gemiddeld 80 decibel aan geluid. In Nederland geldt de wettelijke geluidsnorm voor een windmolen op de gevel van een woning van 47 decibel Lden (gemiddelde van de dag, avond en nacht over lange duur). Hierbij geldt er in de avond en nacht een strengere norm 41 decibel Lnight (gemiddelde geluidniveau over alle nachten in een jaar). 

Door deze geluidsnorm worden windmolens doorgaans niet binnen een straal van 400 meter van woonhuizen geplaatst. Op deze site is mooi visueel gemaakt hoe je als bewoner op de gevel van je woning in principe nooit meer geluid zal kunnen horen dan het geluid van je koelkast. 

Het geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid) en bewegende delen (mechanisch geluid) zoals de generator en tandwielkast. Bij moderne turbines is dit laatste type geluid ondergeschikt. De hoeveelheid geluid die een windmolen produceert is afhankelijk van de windsnelheid. Het geluid wordt waargenomen als een breedbandig geluid met een zoevend karakter. Overdag is dit normaal gesproken dus niet of nauwelijks hoorbaar in verband met ander omgevingsgeluid, maar ’s nachts kan dit wel worden waargenomen.