Dat hangt voor een groot deel af van het uiteindelijke type windmolen en de grootte. Ook wordt er, voordat er windmolens worden geplaatst, goed in beeld gebracht hoe hard het hier waait. 

Als voorbeeld: een Vestas type V150 heeft een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. De tiphoogte is daarmee 210 meter. Deze molen heeft een vermogen van 4,2 MW en kan 16,8 miljoen kWh per jaar produceren. Dat is genoeg voor 5.400 gezinnen. Om met zonnepanelen evenveel stroom op te wekken, is er ongeveer 23 hectare aan zonnepanelen nodig. 

Hieronder staat een afbeelding die termen als ashoogte en rotordiameter toelicht.