Bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de omgeving kunnen financieel kunnen meedoen met wind- en zonprojecten (zie ‘Wat betekent financiële participatie?). Daarnaast komt er een omgevingsfonds dat wordt gevuld met opbrengsten uit de windmolens. De bijdrage aan het fonds is 0,50 euro per opgewekte MWh (megawattuur) voor een periode van 15 jaar lang. De doelstelling van de gemeente DRV voor duurzame opwek is 636 TJ, dat is 177.000 MWh. Dit betekent dat er per jaar een kleine 90.000 euro beschikbaar komt in het omgevingsfonds. En dat 15 jaar lang. 

Hoe dit omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, is onderwerp van gesprek met de omgeving. Wat de initiatiefnemers van Veenwind betreft wordt dit in hoofdzaak bepaald door de omgeving en is dit een goed gespreksonderwerp voor een omgevingsraad. In een omgevingsraad kunnen bijvoorbeeld omwonenden plaatsnemen en met de initiatiefnemers in overleg blijven over de vervolgstappen die worden gezet en daar kunnen besluiten worden genomen over het omgevingsfonds. Meer hierover staat in ons participatieplan.