Dat kunnen we niet op voorhand zeggen. De uiteindelijke locatie én hoogte van de molens worden naast de opbrengst bepaald op basis van een afweging tussen verschillende factoren, zoals de afstand tot de huizen, voorwaarden van Schiphol, cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. De uiteindelijke opstelling is altijd een uitkomst van een zorgvuldig proces met de omgeving waarin locatie en ontwerp met belanghebbenden en omwonenden samen bepaald worden. De meeste moderne windmolens die op dit moment in Nederland worden geplaatst zijn tussen de 160 en 220 meter tiphoogte. Voor een windmolen geldt: hoe hoger, hoe meer wind en dus hoe hoger de energieproductie. Op de site van Pure Energie staat hoeveel een grote windmolen produceert ten opzichte van twee kleinere en hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om net zo veel stroom op te wekken als één grote windmolen.

Tot slot: een moderne windmolen is inderdaad behoorlijk groot, dus die zie je wel. Niet iedereen vindt ze mooi, maar over smaak valt te twisten en in Nederland is het de meest efficiënte manier om energie op te wekken.