FAQ2020-01-21T12:52:56+00:00
Waarom is Veenwind opgericht en door wie?2019-10-14T10:01:37+00:00

Veenwind is opgericht door een groep enthousiaste inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Veenwind wil de energietransitie versnellen en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze dorpen voor nu en voor toekomstige generaties. Wij willen samen met inwoners, grondeigenaren en lokale ondernemers duurzame energie opwekken met windmolens en zonneweides.

Er bestond toch al een energiecoöperatie Zon op de Ronde Venen?2019-10-14T10:02:02+00:00

Ja, deze coöperatie richt zich vooral op zonnepanelen op daken. Veenwind richt zich op windmolens en zonneweides.

Wat kost het lidmaatschap van Veenwind?2019-12-22T11:09:07+00:00

Het lidmaatschap van Veenwind kost 10 euro per jaar. Ben je jonger dan 21 jaar, dan betaal je 5,- per jaar. Als je lid bent kan je meedenken en meebeslissen over de wind- en zonprojecten die we op gaan pakken.

Hoeveel kan ik investeren in Veenwind?2019-10-14T10:03:03+00:00

We zijn nu nog niet zover maar als we concrete projecten voor wind- of zonne-energie gaan opzetten kunnen leden financieel participeren. We gaan daarvoor in de algemene vergadering van Veenwind minimum/maximumbedragen vaststellen. Om zo veel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen, streven we ernaar een laag instapbedrag.

Hoeveel stroom produceert één windmolen?2019-10-14T10:03:21+00:00

Een windturbine van 3 MW produceert per jaar 6,6 miljoen kWh energie; dat is genoeg voor ongeveer 2.000 huishoudens.

Hoeveel stroom produceert een zonneweide?2019-10-14T10:04:05+00:00

Een hectare zonneveld produceert per jaar gemiddeld 750.000 kWh. Dat is genoeg voor 230 huishoudens.

Waarom hebben we eigenlijk windmolens en zonneweides nodig? We kunnen toch gewoon alle daken vol leggen met zonnepanelen?2019-10-14T10:04:39+00:00

De gemeente heeft berekend dat als we alle geschikte daken vol leggen met zonnepanelen we ongeveer een kwart van alle elektriciteit opwekken die we nu verbruiken. Dat is dus onvoldoende. Doordat we straks ook elektrische auto’s gaan rijden en een deel van de huizen elektrisch gaan verwarmen hebben we alleen maar meer elektriciteit nodig. Dus ja, zon op dak is absoluut nodig, maar niet genoeg voor onze energiebehoefte.

Waar wil Veenwind windmolens en zonneweides plaatsen?2019-10-14T10:10:04+00:00

Voor het vaststellen van locaties voor wind- en zonneparken heb je met veel randvoorwaarden te maken zoals: afstand tot huizen, Schiphol, cultuurhistorisch erfgoed, natuurwaarden, enz. Dit is een zorgvuldig proces, waarbij ook de gemeente een belangrijke rol heeft. Zij stelt samen met belanghebbenden randvoorwaarden op en wijst zoekgebieden aan voor de wind en zonprojecten. Voor iedere locatie gaat Veenwind in gesprek met de belanghebbenden: bewoners, boeren, ondernemers en andere (semi)overheden zoals provincie, Prorail, Tennet en het waterschap.

Hoe hoog worden de windmolens?2019-10-14T10:07:00+00:00

Dat kunnen we niet op voorhand zeggen. De meeste moderne windturbines die in Nederland worden geplaatst zijn tussen de 140 en 200 meter tiphoogte. Voor een windmolen geldt: hoe hoger, hoe meer wind en dus hoe hoger de energieproductie. Op 140 meter (as)hoogte waait het gemiddeld 35% harder dan op 80 meter hoogte en levert bij gelijke wieken dan 2,5 maal meer windenergie. Hogere molens kunnen grotere wieken hebben; 50% langere wieken leveren 125% meer windenergie. Dus hogere molens leveren veel meer stroom. De uiteindelijke locatie én hoogte van de molens worden naast de opbrengst bepaald op basis van een afweging tussen verschillende factoren, zoals de afstand tot de huizen, voorwaarden van Schiphol en cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied.

Waarom staan windmolens vaak stil?2019-10-14T10:07:36+00:00

Windmolens draaien gemiddeld circa 80% van de tijd. Ze staan stil tijdens een storing of onderhoud (3% van de tijd, dit is minder dan de helft van een kolencentrale of gascentrale en vergelijkbaar met bijvoorbeeld een auto). Onderhoud wordt bij voorkeur gepleegd op windstille momenten om productieverlies te voorkomen. Ook staan ze stil als het niet waait of bij extreem harde wind (windkracht 9-10) en in uitzonderlijke gevallen vanwege slagschaduw of extreem lage energieprijzen.

Zit er subsidie op windmolens en zonnepanelen?2019-10-14T10:07:59+00:00

In Nederland kan voor het opwekken van schone energie subsidie worden aangevraagd. Voor iedere kWh opgewekte stroom ontvangt de producent SDE+ subsidie. De hoogte van deze subsidie wordt ieder jaar opnieuw berekend en bij goedkeuring van de aanvraag voor 15 jaar vastgesteld.

Wat is slagschaduw bij windmolens?2019-10-14T10:08:25+00:00

De ronddraaiende wieken van een windturbine kunnen een schaduw werpen op de omgeving. Deze bewegende schaduw heet slagschaduw, draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en -ondergang in de winter het verst. In de wet staat dat woningen maximaal 5:40 uur per jaar (17 dagen x 20 minuten) blootgesteld mogen worden aan slagschaduw. Als hoogte en locatie van een windmolen bekend zijn, is de slagschaduw te berekenen. De molen wordt stilgezet als er een overschrijding van de norm dreigt te ontstaan. Het is vooraf bekend wanneer slagschaduw kan optreden en er kan dus ook vooraf overlegd worden met de bewoners of aanvullende afspraken, zoals bijvoorbeeld een stilzetschema nodig zijn.

Hoe zit het met het geluid van windmolens?2019-10-14T10:08:48+00:00

Geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen (aerodynamisch geluid) en bewegende delen (mechanisch geluid) zoals de generator en tandwielkast. Bij moderne turbines is dit laatste type geluid ondergeschikt. De hoeveelheid geluid die een windmolen produceert is afhankelijk van de windsnelheid. Het geluid wordt waargenomen als een breedbandig geluid met een zoevend karakter. Overdag is dit normaal gesproken niet/nauwelijks hoorbaar in verband met ander omgevingsgeluid, maar ’s nachts kan dit wel worden waargenomen. In Nederland bedraagt de norm op de gevel van een woning maximaal 47 decibel Lden (gemiddelde van de dag, avond en nacht over lange duur), hierbij geldt er in de avond en nacht een ‘boete’ van 5 of 10 dB) en 41 decibel Lnight (gemiddelde geluidniveau over alle nachten in een jaar).

Staat jouw vraag er niet bij?2019-10-14T10:09:27+00:00

Mail ons dan. We doen ons best om die dan zo snel mogelijk te beantwoorden!